Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus)

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus)

Νανογλάρονο (Sterna albifrons)

Νανογλάρονο (Sterna albifrons)

Καστανοκέφαλος (Larus ridibundus)

Καστανοκέφαλος (Larus ridibundus)

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)

Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres) 
  Ιανουάριος 17
Πιερία.

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
 Ιανουάριος 17
Πιερία.

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Ιανουάριος 17
Πιερία.

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Ιανουάριος 17
 Πιερία.

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Χιονάδα (Eremophila alpestris)


Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)


Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)
Σεπτέμβριος 16
Καστανιά Πιερίας

Κουκουβάγια (Αthene noctua)


Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)


Κοκκινολαίμης (Erithacus Rubecula)

Κοκκινολαίμης (Erithacus Rubecula)
Νοέμβριος 17
Καστανιά Πιερίας

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Λαμπροβούτι (Gavia arctica)

Λαμπροβούτι (Gavia arctica)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Γκισάρι (Aythya ferina)

Γκισάρι (Aythya ferina)
Νοέμβριος 16
Νέα Αγαθούπολη

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Φερεντίνι (Netta rufina)

Φερεντίνι (Netta rufina)
Δεκέμβριος 14
Φράγμα Αλιάκμονα

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)
Νοέμβριος 17
Γ.Α.Λ.Α

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Ιανουάριος 16
Γ.Α.Λ.Α