Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)
Σεπτέμβριος 16
Καστανιά Πιερίας

Κουκουβάγια (Αthene noctua)


Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)


Κοκκινολαίμης (Erithacus Rubecula)

Κοκκινολαίμης (Erithacus Rubecula)
Νοέμβριος 17
Καστανιά Πιερίας

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Λαμπροβούτι (Gavia arctica)

Λαμπροβούτι (Gavia arctica)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Γκισάρι (Aythya ferina)

Γκισάρι (Aythya ferina)
Νοέμβριος 16
Νέα Αγαθούπολη

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Φερεντίνι (Netta rufina)

Φερεντίνι (Netta rufina)
Δεκέμβριος 14
Φράγμα Αλιάκμονα

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)
Νοέμβριος 17
Γ.Α.Λ.Α

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Ιανουάριος 16
Γ.Α.Λ.Α


Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Ιανουάριος 16
Γ.Α.Λ.Α

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Ιανουάριος 16
Γ.Α.Λ.Α

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Ιανουάριος 16
Γ.Α.Λ.Α