Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Στικταετός (Aquila clanga)


Αλκυόνη (Alcedo atthis)


Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)


Αλκυόνη (Alcedo atthis)


Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)


Στικταετός (Aquila clanga)


Σπίνος (Fringilla Coelebs)


Μιλτοχελιδονο (Hirundo daurica)


Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)


Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)


Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)


Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)


Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)


Aλεπού (Vulpes vulpes)


Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)


Κουφαηδόνι (Cercotrichas galactotes)


Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)


Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)


Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)


Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Βασιλαετός (Aquila heliaca)


Σφηκιάρης (Pernis apivorus)


Σταρήθρα (Alauda arvensis)


Χιονάδα (Eremophila alpestris)


Νεροκελάδα (Anthus spinoletta)