Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Σαΐνι (Accipiter brevipes)

Σαΐνι (Accipiter brevipes)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)


Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Κούκος (Cuculus canorus)

Αλιάκμονας
Απρίλιος 17'

Κουκουβάγια (Αthene noctua)


Λουδίας
Απρίλιος 17'

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Λουδίας
Απρίλιος 17'

Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea)

Λουδίας
Απρίλιος 17'

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

∆εντροσπουργίτης (Passer montanus)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'